Penmynydd

Croeso / Welcome

Penmynydd yn bentref leoli ar y ffordd B5420 rhwng Porthaethwy a Llangefni. Mae’r pentref yn nodedig am ei elusendai a hefyd yn cynnwys Neuadd Lwyd, cyn reithordy Fictoraidd a gafodd ei droi yn westy gwledig mewnol. Oedd Penmynydd cartref y Tuduriaid Penmynydd a hawliadau y man geni sefydlu’r linach y Tuduriaid. Yn y 14eg ganrif, un o drigolion Penmynydd, Tudur ap Goronwy, roedd gan bum mab, un ohonynt oedd enw Maredudd (y tad Owen Tudor – yn Seisnigo ei enw Cymraeg Owain ap Maredudd ap Tudur) a ymunodd â byddin Harri V ac wedi hynny sefydlu ei hun yn y llys. Ar ôl Henry V farw, priododd ei weddw Owen Tudor yn ddirgel o gwmpas 1429 a bu iddynt dri mab. Mae eu ŵyr, Henry Tudor, wedyn hawlio coron Lloegr.

Mae’r Cyngor Cymuned yn cyfarfod ar y dydd Mercher cyntaf y mis.

Penmynydd is a village situated on the B5420 road between Menai Bridge and Llangefni. The village is notable for its almshouses and also includes the Neuadd Lwyd, a former Victorian rectory that was converted into a country-house hotel. Penmynydd was the home of the Tudors of Penmynydd and claims the birthplace of the founding of the Tudor Dynasty. In the 14th century, a resident of Penmynydd, Tudur ap Goronwy, had five sons, one of whom was called Maredudd (the father of Owen Tudor – an Anglicisation of his Welsh name Owain ap Maredudd ap Tudur) who joined Henry V’s army and subsequently established himself at court. After Henry V died, his widow married Owen Tudor in secret around 1429 and had three sons. Their grandson, Henry Tudor, subsequently claimed the crown of England.

The Community Council meets on the First Wednesday of the month.

 

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close