GDPR

Data protection – General Data Protection Regulations (GDPR)

Mae’r rheoliadau sy’n ymwneud â dal a phrosesu data personol yn newid o 25 Mai 2018, gyda chyflwyniad y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Gellir dod o hyd i rybudd preifatrwydd gwefan y Cyngor

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau a allai fod gennych at Glerc y Cyngor Cymuned trwy’r dudalen Gyswllt


The regulations surrounding the holding and processing of personal data are changing from the 25th May 2018, with the introduction of the General Data Protection Regulations (GDPR).

Read the Councils web site privacy notice

Any questions that you may have should be referred to the Community Council Clerk via the contact page

More details about GDPR