Cynghorwyr / Councillors

Cysylltwch trwy’r Clerc/Contact through the Clerk

(penmynyddcc@gmail.com)

Janet Jones

Nia Jones

D Idriswyn Roberts (didriswyn@gmail.com)

Dewi Gwyn

Llinos Roberts

Owain Evans

Heulwen Owen

Elin Williams

Clerc/Clerk: Gillian Morris

Cyfeiriad/Address:  Ger y Llan, Llangaffo, Ynys Môn, LL60 6LT

Tel: 07733 026749